Tillit til systemet. Muligheten til å ekskludere uærlige aktører i et marked. En eksperimentell undersøkelse.