Publications by Author: Dag Arne Christiensen

2015
Bjarte Folkestad, Dag Arne Christiensen, Kristin Strømsnes, and Per Selle. 2015. Hovedfunn: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Publisher's Version Abstract

Folderen oppsummerar rapportens hovedfunn, sortert etter følgende tema:

  • Nivå og omfang
  • Organisjonstypar
  • Medlemskap og organisasjonstilknytning
  • Kjenneteikn ved frivillige