Å velge, og å bli valgt - valg av partner i et Fangens Dilemma