Publications by Co-Author: Dag Arne Christiensen

2015
Bjarte Folkestad, Dag Arne Christiensen, Kristin Strømsnes, and Per Selle. 2015. Hovedfunn: Frivillig Innsats I Noreg 1998-2014. Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor . Publisher's VersionAbstract
Folderen oppsummerar rapportens hovedfunn, sortert etter følgende tema:
  • Nivå og omfang
  • Organisjonstypar
  • Medlemskap og organisasjonstilknytning
  • Kjenneteikn ved frivillige