The Citizen Lab

Medborgerlaben er et nyetablert forskningslaboratorium i Sofie Lindstrøms hus som brukes av flere fagfelt ved Universitetet i Bergen til å utføre eksperimenter. Et eksperiment er et sentralt verktøy for forståelsen av menneskelig adferd og holdninger i ulike situasjoner. Ved å registrere deg på Medborgerlabens deltakerliste kan du bli invitert til å delta i eksperimenter og bidra til forskning som påvirker samfunnet vi lever i.

 

De fleste eksperimenter går ut på å ta beslutninger og å svare på spørsmål. Som regel kreves det ingen forkunnskaper for å delta i et eksperiment. I noen eksperiment betales deltakere, mens i andre gjør de ikke det. Informasjon om hvilke regler som gjelder for hvert eksperiment gis når du inviteres til å delta i et eksperiment.

Hvis du er interessert i å bli kontaktet om deltagelse i eksperiment, gå til medborgerlab.app.uib.no og registrer deg.

 

Velkommen til Medborgerlaben!