The Citizen Lab

The Citizen lab is a newly established research lab in Sofie Lindstrøm's building (Rosenbergsgaten 35), used by several fields at the University of Bergen to perform experiments. An experiment is a central tool for the understanding of human behaviour and attitudes in different situations. By registering at the Citizen lab participant list you can be invited to participate in experiments and contribute to research that affects the society we live in.

Most experiments will consist of making decisions and answering questions. Normally, no previous knowledge or experience is needed to participate in an experiment. In some experiments participants will be paid, in others they will not. Information about which rules that are applicable for the specific experiment will be given when you are invited to participate in the experiment. Some experiments will be in English, other in Norwegian.

Register at medborgerlab.app.uib.no if you wish to join the participant pool of the Citizen lab.

Welcome to the Citizen lab!

-----------------------------------

Medborgerlaben er et nyetablert forskningslaboratorium i andre etasje Sofie Lindstrøms hus, Rosenbergsgate 35, som brukes av flere fagfelt ved Universitetet i Bergen til å utføre eksperimenter. Et eksperiment er et sentralt verktøy for forståelsen av menneskelig adferd og holdninger i ulike situasjoner. Ved å registrere deg på Medborgerlabens deltakerliste kan du bli invitert til å delta i eksperimenter og bidra til forskning som påvirker samfunnet vi lever i.

 

De fleste eksperimenter går ut på å ta beslutninger og å svare på spørsmål. Som regel kreves det ingen forkunnskaper for å delta i et eksperiment. I noen eksperiment betales deltakere, mens i andre gjør de ikke det. Informasjon om hvilke regler som gjelder for hvert eksperiment gis når du inviteres til å delta i et eksperiment.

Hvis du er interessert i å bli kontaktet om deltagelse i eksperiment, gå til medborgerlab.app.uib.no og registrer deg.

 

Velkommen til Medborgerlaben!